nhadatbmtdaklak.com

Xã Ea Tu

6 x 34m = 204m2

Diện tích: 6 x 34 m đã trừ quy hoạch Pháp lý: thổ cư 60m2 Giá bán: 950 triệu